Test ciążowy pozytywny, hCG przyrasta ładnie, a zarodek pusty. Czy są szanse na ciążę?

Miałam 3 września transfer blastocysty, test pozytywny, hCG przyrasta ładnie, a zarodek pusty. Czy są szanse na ciążę?

PrzyhCGprzekraczającym 6000 mIU/ml informację o stanie i umiejscowieniu ciąży daje USG, dlatego tą drogą najwłaściwiej można stwierdzić ewentualnepatologie. Odpowiedź na pytanie o szanse w Pani przypadku może dać tylko lekarz, który wykonywał u Pani badanie USG i zna poziomy hormonu hCG.

Embriolog nOvum

Powrót do forum