Test ERA – czy warto go wykonać?

Jestem kilku nieudanych transferach (5), jeden tylko był z mała pozytywną bhcg (12,86), która po powtórce była taka sama, lekarz prowadzący zaproponował mi badanie biopsji endometrium z testem ERA, co ten test mi powie i czy jest sens robić takie drogie badanie?

Według twórców tego badania za pomocą testu ERA możliwe jest przeprowadzenie oceny stanu receptywności macicy (test analizuje poziomy ekspresji w sumie 238. genów); badanie pozwala na wskazanie terminu tak zwanego „okna implantacyjnego”, czyli stanu największej podatności błony śluzowej macicy na implantację (w warunkach prawidłowych występuje ono zazwyczaj pomiędzy 19. a 21. dniem cyklu miesiączkowego), co może zwiększyć szanse na powodzenie transferu, jeśli przeniesienie zarodków do macicy odbędzie się w terminie wyznaczonym na podstawie indywidualnych analiz za pomocą tego molekularnego diagnostycznego narzędzia, którym jest test ERA.

Badanie jest nowe, trudno więc na razie ocenić czy zastosowanie tego testu rzeczywiście zwiększy szanse na ciążę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum