Testy Pappa i NIFTY w ciąży bliźniaczej

Jaka jest wiarygodność testu Pappa w przypadku ciąży bliźniaczej uzyskanej z podarowanych komórek jajowych? Czy powyższe czynniki mogą fałszować jego wynik, jeśli tak to w jakim stopniu? Jak w takiej sytuacji wygląda wiarygodność testu NIFTY?


Chociaż przyjmuje się, że test Pappa jest testem stosunkowo czułym, może on w niektórych przypadkach dawać wyniki fałszywie pozytywne, to znaczy wskazywać na zwiększone ryzyko występowania nieprawidłowości w materiale genetycznym płodu pomimo ich faktycznego braku. W przypadku dawstwa oocytów, analizując wybrane parametry w teście Pappa zamiast daty urodzenia ciężarnej, powinno uwzględnić się datę urodzenia dawczyni oocytów. Ryzkiem otrzymania fałszywie pozytywnego lub negatywnego wyniku obarczone są testy Pappa wykonywane przy ciążach mnogich – wyniki bywają niemiarodajne. Od niedawna pacjentki w Polsce mają możliwość poddania się nieinwazyjnemu testowi prenatalnemu będącemu alternatywą dla badań inwazyjnych, służącemu wykrywaniu trisomii chromosomów 21, 13 i 18 u płodu. Test NIFTY został skonstruowany w oparciu o metodę sekwencjonowania i o analizy bioinformatyczne. Ryzyko wystąpienia wady genetycznej u dziecka jest określane na podstawie analizy próbki krwi pobranej od ciężarnej – w jej krwi obwodowej krąży materiał genetyczny (DNA) płodu, który może zostać zbadany. Badania przeprowadzone na grupie blisko 3,5 tysiąca pacjentek pozwoliły oszacować dokładność testu na ponad 99%; dodatkowo analiza NIFTY nie daje wyników fałszywie negatywnych. Twórcy testu wyszczególnili kilka przeciwwskazań do jego wykonania – jednym z nich jest ciąża mnoga.

Embriolog nOvum

Powrót do forum