Toczeń układowy i zespół APS a szanse na ciążę

Witam! Jestem podrugim nieudanym ICSI z komórkami dawczyni. Pierwszy transfer miałam z 2 świeżych zarodków, adrugi z 1 świeżego. Mam toczeń układowy (przez niego mam przedwczesne wygasanie czynności jajników) i zespół antyfosfolipidowy. Czy posiadając przeciwciała antykardiolipinowe problemem jest już samo zagnieżdżenie się zarodka w macicy (przy dobrej wielkości endometrium 10 mm), czy donoszenie ciąży? I czy ma to jakieś znaczenie na plus, że korzystam z komórek dawczyni, bo nie produkuję już swoich? Różne opinie słyszałam. Biorę Fraxiperine po transferach 0,4 i martwię się, czy to wystarczy?

W dostępnej na ten temat literaturze medycznej nie ma doniesień o zmniejszonej szansie na implantację zarodków w przypadku tocznia układowego i występowania przeciwciał antyfosfolipidowych. Jedyne czego należy się obawiać, a o czym Pani jest na pewno dobrze poinformowana przez swojego lekarza to to, że u ciężarnych pacjentek, u których stwierdza się nieprawidłowe stężenia aPL (przeciwciał antyfosfolipidowych) i/lub LA (antykoagulant tocznia) częściej niż u pacjentek zdrowych występują powikłania w przebiegu ciąży – poronienia,, nadciśnienie, wcześniej niż w innych przypadkach rozwija się stan przedrzucawkowy, zahamowanie wzrostu płodu (hipotrofia płodu), wystąpienie porodu przedwczesnego i ryzyko przedwczesnego odklejenia się łożyska. Naukowcy są zdania, że powikłania te są spowodowane zmianami zakrzepowymi w tętnicach spiralnych, zmianami naczynioruchowymi w doczesnej, kosmkach oraz łożysku, wobec czego większym problemem jest donoszenie ciąży, nie zaś samo zagnieżdżenie się zarodka.

Komórki dawczyni dają oczywiście większą szansę na ciążę, lecz nadal jest to szansa tylko lub aż 40 - 60% w zależności od ilości uzyskanych zarodków, a także od tego czy dawczyni ma własne zdrowe dzieci, czyli udowodnioną płodność.

Zastosowanie odpowiednich leków (aspiryna, niskocząsteczkowe preparaty heparyn, glikokortykosteroidy, itp.),a także ścisła współpraca między pacjentką, ginekologiem a reumatologiem pozwala na pomyślny rozwój i zakończenie ciąży.

Embriolog nOvum

Powrót do forum