Torbiel na jajniku a refundowany IVF

Czy z torbielą na jajniku wielkości ok. 3 cm mam szanse na zakwalifikowanie się w programie refundacji? Wyniki AMH oraz FSH mieszczą się w podanych normach.

Wszystko zależy od charakteru torbieli jajnika. Większość torbieli jest przeciwwskazaniem do rozpoczęcia stymulacji hormonalnej jajników, co jest niezbędnym etapem procedury in vitro. Ponadto czynna hormonalnie torbiel jajnika może sztucznie obniżać poziom FSH, więc badanie to wykonane przy obecności torbieli jest niemiarodajne (aby wykluczyć sztuczne obniżenie FSH oznacza się wtedy również poziom estradiolu w tym samym dniu). Jedyną torbielą, przy której może być prowadzona stymulacja, jest torbiel endometrioidalna. Jednak w tym wypadku istnieją rekomendacje, aby takiej wielkości torbiele lub większe usuwać podczas laparoskopii, ponieważ niszczą strukturę jajnika. Ostateczną decyzję o postępowaniu w Pani przypadku oraz o możliwości kwalifikacji do udziału w rządowym projekcie refundowania zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego podejmie lekarz, do którego zgłosicie się Państwo na wizytę kwalifikacyjną w wybranym przez siebie ośrodku, po zapoznaniu się z wynikami przedstawionych przez Państwa badań.

Embriolog nOvum

Powrót do forum