Torbiele endometrialne jajników a przygotowania do IVF-u

W czerwcu 2012 roku miałam usuniętą laparoskopowo 5 cm torbiel endometrialną jajnika lewego, po miesiącu od zabiegu torbiel znów się pojawiła (obecnie ok. 4 cm), a w kwietniu 2013 pojawiła się podobna torbiel na prawym jajniku (obecnie ok. 2 cm). Czy przed przystąpieniem do programu in vitro konieczne jest usunięcie torbieli endometrialnych z obu jajników?

Ogólnie przy endometriozie zaleca się laparoskopię, podczas której wykonuje się koagulację ognisk endometriozy i uwolnienie zrostów, co ma nieznacznie zwiększać szansę na ciążę poin vitro. W przypadku torbieli endometroidalnych zaleca się ich usunięcie, jeśli ich średnica jest większa niż 3 cm. Jednak w Pani przypadku decyzja o kolejnej laparoskopii może być trudna, bowiem już pierwsza laparoskopia, jak i choroba podstawowa (endometrioza) mogły spowodować u Pani ograniczenie rezerwy jajnikowej, co dodatkowo zmniejsza szansę na ciążę; następna laparoskopia może ten stan tylko pogłębić. Decyzję o ewentualnej konieczności usunięcia obydwu zmian powinna być w Pani przypadku podjęta przez lekarza prowadzącego po wykonaniu badan dodatkowych (w tym rezerwy jajnikowej) i rozpatrzeniu wszystkich za i przeciw.

Embriolog nOvum

Powrót do forum