Transfer blastocysty – czy mam szansę na ciążę?

Czy blastocysta transferowana w 5. dobie z dwoma blastomerami jest rokująca i czy jest szansa na ciążę?

W stadium blastocysty w zarodku nie da się wyróżnić pojedynczych blastomerów, bowiem na tym etapie rozwoju embrion zbudowany jest z trofoblastu i węzła zarodkowego. Cyfrowe oznaczenie w odniesieniu do blastocysty oznacza wielkość jej jamy, w przypadku blastocysty sklasyfikowanej jako „2”, jama takiej blastocysty jest większa lub równa połowie objętości embrionu. Po podaniu takiego zarodka w 5-tej dobie jest szansa na ciążę. Proszę cierpliwie odczekać aż upłynie 10 – 12dni od chwili transferu i oznaczyć poziom hCG w surowicy. Powodzenia!

Embriolog nOvum

Powrót do forum