Trudności z dojrzewaniem komórek i ich prawidłowym zapłodnieniem

Dzien dobry, mam pytanie i będę wdzięczna za odpowiedź. Podchodzilam do zabiegu in vitro, po stymulacji mój estradiol wynosił 4289,0. Pobrane oocyty -jajnik prawy: 6, jajnik lewy: 3. Nie doszło do zapłodnienia, lekarz poinformował mnie, że jest brak wzrostu dojrzewania komórek i procesu zapłodnienia. Badania genetyczne mamy w porządku. Proszę mi powiedzieć czy mam szansę na dziecko.

Trudno ocenić poziom estradiolu – nie podała Pani jednostek i ilości rosnących pęcherzyków. Niemniej jednak brak dojrzałości komórek jajowych może być wynikiem nieprawidłowej reakcji Pani organizmu na stymulację hormonalną. Z opisu przebiegu zabiegu in vitro wynika, że był to klasyczny zabieg IVF, w którym plemniki powinny same zapłodnić komórki jajowe. Jeśli komórki te były niedojrzałe, nie były zdolne do zapłodnienia. W procedurze ICSI, czyli docytoplazmatycznym wstrzyknięciu plemnika do komórki jajowej, komórek niedojrzałych (pobawionych pierwszego ciałka kierunkowego) w ogóle nie poddaje się zapłodnieniu – embriolog czeka z ich zapłodnieniem aż dojrzeją. Tak więc w Pani przypadku najważniejszym problemem, na który należałoby zwrócić uwagę, jest taka modyfikacja protokołu stymulacji, która pozwoliłaby zwiększyć szansę na uzyskanie dojrzałych komórek jajowych. Wymaga to dokładnej analizy dotychczas stosowanego protokołu, jego czasu trwania i poziomu hormonów (nie tylko estradiolu, ale również progesteronu).

Do rozważenia pozostaje: zmiana protokołu stymulacji (jeśli był długi, zmiana na krótki lub odwrotnie), zmiana leków – inne niż dotychczas stosowane gonadotropiny dodatek gonadotropin z zawartością hormonu LH, wydłużenie czasu od podania zastrzyku z HCG do punkcji powyżej 36. godzin, ewentualnie wyzwolenie analogiem GnRH przy stosowaniu cyklu stymulacyjnego z antagonistą. W ostateczności można próbować stymulacji z dodatkiem antyestrogenów.

Jest wiele możliwości i dopóki one istnieją, istnieje także szansa na ciążę. Decyzję o najodpowiedniejszym dla Pani protokole stymulacyjnym powinniście Państwo podjąć po przedyskutowaniu różnych opcji wspólnie z lekarzem prowadzący i po jego konsultacji z embriologiem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum