Trudności z wykonaniem ET – czy zarodek mógł zostać uszkodzony?

Podczas transferu zarodka lekarz spróbował cewnikiem przenieść zarodek do macicy, niestety po chwili przerwał, powiedział że szyjka macicy jest zbyt wąska. W tym czasie pielęgniarka zabrała cewnik z zarodkiem i na te kilkadziesiąt sekund odłożony został do inkubatora. Po chwili lekarz wykonał skutecznie transfer. Czy taki manewr mógł uszkodzić zarodek?

Ogólnie przedłużający się czas, w którym zarodki są poza inkubatorem wpływa na nie niekorzystnie, jednak wiele zależy od techniki transferu oraz rodzaju użytego cewnika. Jeśli używa się cewnika złożonego z dwóch części – zewnętrznej, która służy jako prowadnica, i wewnętrznej, w której znajdują się zarodki w specjalnej pożywce utrzymującej temperaturę oraz pH środowiska embrionów, krótkotrwałe trudności z wykonaniem transferu i związane z nimi pozostawanie embrionów poza inkubatorem nie powinny mieć wpływu na kondycję transferowanych zarodków i szansę na ciążę. W tym przypadku zarodki oczekiwały na pokonanie trudności transferowych w inkubatorze, a więc były w bezpiecznym środowisku. Nie powinno to mieć niekorzystnego wpływu na ich kondycję.

Embriolog nOvum

Powrót do forum