U kogo można zastosować IVM?

U kogo można zastosować IVM?

IVM stosuje się u kobiet, dla których ze względu na budowę jajników stymulacja hormonalna mogłaby być niebezpieczna ze względu na nadmiar pęcherzyków i ryzyko przestymulowania.

Embriolog nOvum

Powrót do forum