Ujemny test ciążowy, hCG wskazujące na ciążę – czy jest to możliwe?

Czy możliwe jest żeby po wykonanym w 11 dniu po transferze teście ciążowym z wynikiem negatywnym, badanie hCG wykonane w 14 dniu po transferze dało wynik pozytywny, tj. ciążę?

Tak, to czasem jest możliwe – wykonanie testu ciążowego z moczu zaleca się na ogół w dniu spodziewanej miesiączki, ponieważ do czasu osiągnięcia pewnego stężenia hCG w moczu za pomocą płytkowego testu ciążowego nie można potwierdzić ciąży – test wykonany zbyt wcześnie, może dawać wyniki fałszywie negatywne, szczególnie jeśli jest mało czuły lub badanie zostało wykonane nie z porannego moczu. Badanie hCG z krwi jest badaniem dokładniejszym. Jeśli w Pani przypadku dało wynik pozytywny należy ponowić oznaczenie hCG w surowicy krwi po upływie 48 godzin od czasu pierwszego badania, a obydwa wyniki przedstawić lekarzowi prowadzącemu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum