Umiarkowana centralna granulacja cytoplazmy w komórkach jajowych

Po punkcji dowiedziałam się, że we wszystkich 8 pobranych komórkach zauważono nieprawidłowości morfologiczne: umiarkowaną centralną granulację cytoplazmy. Dodam jeszcze, że mam 30 lat, choruję na endometriozę stadium IV. Czy tego typu nieprawidłowości morfologiczne komórek jajowych wpływają na zapłodnienie, rozwój a następnie implantację zarodka? Czy są związane z endometriozą? Czy jest szansa żeby w kolejnych stymulacjach i punkcjach otrzymać komórki jajowe o prawidłowej morfologii?

Najprawdopodobniej chodzi o zmiany w cytoplazmie komórek jajowych, które określa, się po angielsku jakocentrally located granular cytoplasm(CLGC), co polsku można przetłumaczyć jako centralnie zlokalizowaną ziarnistą cytoplazmę. W literaturze medycznej można znaleźć różne poglądy na ten temat, od tych , że zmiana ta nie ma znaczenia, bo jest wyrazem aktywności metabolicznej komórki, lub że zmniejsza szansę na prawidłową implantację powstałego z takiej komórki jajowej zarodka. Zdania co do źródła tej nieprawidłowości również są podzielone. Mogą się wiązać z nieprawidłowościami we wczesnym okresie dojrzewania oocytów (komórek jajowych). Wpływ na to może mieć wiek i/lub rodzaj stymulacji. W tym wypadku znaczenie może mieć choroba podstawowa – zaawansowana endometrioza. Warto spróbować podejść do kolejnej próby, zmienić sposób stymulacji i leki, a w przypadku powtórzenia się podobnej sytuacji rozważyćin vitro w cyklu naturalnym, bez stymulacji. Warto byłoby wykonać badanie cytogenetyczne u Pani, a przy u okazji także u męża, aby wykluczyć genetyczne podłoże niepłodności i nieprawidłowości w gametach.

Embriolog nOvum

Powrót do forum