W 18 dc miałam punkcję, a transfer pięć dni później, czy to nie za późno?

W 18 dc miałam punkcję, a transfer pięć dni później, czy to nie za późno?

Termin punkcji ustala lekarz prowadzący stymulację, kierując się przede wszystkim wielkością pęcherzyków dominujących (największych) oraz poziomem estradiolu w surowicy krwi.Zarodki rutynowo transferuje się w drugiej, trzeciej lub piątej dobie po zapłodnieniu; więc w odniesieniu do daty punkcji termin transferu został wyznaczony prawidłowo.

Embriolog nOvum

Powrót do forum