W 9 dniu zrobiłam bhcg, wynik wynosi 28.74, czy nie jest za niski? Zero objawów.

W 9 dniu zrobiłam bhcg, wynik wynosi 28.74, czy nie jest za niski? Zero objawów.
Normy stężenia beta hCG są różne dla różnych laboratoriów przeprowadzających analizy (najczęściej za wartości wskazujące na ciążę po transferze uznaje się wartość powyżej 5 mIU/ml). Proszę powtórzyć badanie po upływie 48 godzin od chwili wykonania pierwszego oznaczenia i obydwa wyniki skonsultować z lekarzem, który oceni prawidłowość przyrostu hCG. Dynamiczny przyrost beta hCG, podwajający się poziom wyjściowy jest dobrym prognostykiem co do dalszego rozwoju ciąży.

Embriolog nOvum

Powrót do forum