W której dobie po kriotransferze następuje implantacja zarodka?

W której dobie po kriotransferze następuje implantacja zarodka (transfer blastocysty), kiedy robić test i czy beta hCG, czy hCG?

W przypadku kriotransferu embriony podane w stadium blastocysty zaczynają się zagnieżdżać w ciągu 1 – 2 dni. Proces implantacji trwa do około 11. – 12. dni od zapłodnienia Pierwszym badaniem potwierdzającym ciążę jest oznaczenie poziomu hCG we krwi lub w moczu, standardowo badanie wykonuje się 14 dni po transferze. Jeśli zarodek był transferowany w stadium blastocysty, to poziom hormonu hCG czasem może wcześniej dać pozytywny wynik (około 10. – 12. dnia), ale bezpieczniej będzie cierpliwie odczekać do 14. dnia po ET – wtedy wynik będzie wiarygodny. OznaczeniehCGjest oznaczeniem całościowym, co oznacza, że otrzymany wynik jest składową poziomu dwóch podjednostek tego hormonu (alfa i beta). Oznaczenie poziomu βhCG jest badaniem czulszym – dotyczy tylko jednej charakterystycznej podjednostki hormonu. Dla stwierdzenia ciąży nie ma znaczenia czy robi się badaniehCGczy βhCG, ale żeby wyniki były porównywalne należy konsekwentnie robić to samo oznaczenie – lekarzowi będzie łatwiej zinterpretować wyniki i prognozować rozwój ciąży.

Embriolog nOvum

Powrót do forum