W którym dniu cyklu powinnam oznaczyć poziom progesteronu?

W którym dniu cyklu powinnam oznaczyć poziom progesteronu?

W trakcie diagnostyki cyklu miesiączkowego w celu potwierdzenia czy cykl był owulacyjny pacjentki powinny oznaczyć poziom progesteronu w 21. dniu 28–dniowego cyklu miesiączkowego, a jeśli cykl ma inną długość – na 7 dni przed spodziewaną miesiączką Owulację potwierdza poziom właściwy dla fazy lutealnej. Zaś już w trakcie stymulacji poziom progesteronu oznaczany jest na początku podczas kolejnych wizyt monitorujących postępy stymulacji, ostatni pomiar w dniu podania hormonu wyzwalającego owulację. W tym wypadku poziom progesteronu powinien pozostać niski, właściwy dla fazy folikularnej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum