W którym dniu cyklu powinno się podać blastocysty w stymulacji z antagonistą?

W którym dniu cyklu powinno się podać blastocysty w stymulacji z antagonistą?

Prawidłowo rozwijające się zarodki osiągają stadium blastocysty w piątej, maksymalnie szóstej dobie po zapłodnieniu komórek jajowych; wtedy są transferowane. W literaturze medycznej są doniesienia o skutecznym transferze blastocysty w 7. dobie od punkcji. W nOvum mamy udokumentowane zajście w ciążę po podaniu 7-dniowej blastocysty po rozmrożeniu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum