W trzecim dniu po transferze progesteron 35,63 ng/ml. Czy to nie jest zbyt wysoki wynik?

Jestem po kriotrasferze trzydniowego zarodka, w cyklu naturalnym. W trzecim dniu po transferze progesteron 35,63 ng/ml. Czy to nie jest zbyt wysoki wynik?

Progesteron jest dobry. W fazie lutealnej oczekuje się wysokiego stężenia progesteronu. Proszę skonsultować wynik z lekarzem, który zlecił wykonanie badania w 3-cim dniu po transferze.

Embriolog nOvum

Powrót do forum