W wyniku biocenozy – leukocyty liczne. Czy to przeciwwskazanie do przeprowadzenia kriotransferu?

W wyniku biocenozy - leukocyty liczne. Czy to przeciwwskazanie do przeprowadzenia kriotransferu?

Wynik należy skonsultować z lekarzem prowadzącym. Dalsze postępowanie wg jego zaleceń.

Embriolog nOvum

Powrót do forum