Wady genetyczne stwierdzone u zarodków i płodów – czy mam jeszcze szansę na urodzenie zdrowego dziecka?

Przeszłam procedurę in vitro jeden raz. U wszystkich 11 zarodków stwierdzono liczne wady genetyczne. Nasze badania genetyczne bez zmian. Czy w takiej sytuacji mam poddawać się następnej próbie in vitro, czy jest szansa na zdrowe dziecko? Czy raczej myśleć o adopcji zarodka? Byłam trzy razy w ciąży, każdorazowo u płodu stwierdzano nieprawidłowości genetyczne.

Nie jesteśmy w stanie udzielić Państwu jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie, ponieważ nie znamy wielu istotnych szczegółów historii Państwa choroby. Jakie wady stwierdzono u płodów? Czy zaobserwowano powtarzalność wad u badanych zarodków? W jakim jest Pani wieku? Jakie są Państwa warunki środowiskowe; gdzie mieszkacie i pracujcie? Jaki jest Państwa rodowód genetyczny?

Pierwszym, bardzo istotnym i nieuniknionym krokiem jest w Państwa przypadku konsultacja genetyczna, która zapewne da odpowiedź na powyższe pytania i rozwieje wątpliwości dotyczące szans na urodzenie zdrowego dziecka. W nOvum istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady genetycznej, a także wykonania niektórych badań genetycznych, jeśli będą ku temu wskazania, w ramach umowy z NFZ. Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości.

Embriolog nOvum

Powrót do forum