Wczesny podział zarodków

Wjednej z odpowiedzi na forum jest mowa o czasie w jakim powinno dojść do podziału zarodka na 8 blastomerów (liczbie godzin od zapłodnienia). Czy znana jest liczba godzin, po której zarodek powinien być podzielony na 4 blastomery wdrugiej dobie od zaplodnienia? Obecnie jestem po transferze 2-komórkowego zarodka, ale wg mojej oceny do zapłodnienia mogło dojść najwcześniej po 14.30 po wypisie po punkcji, a transfer miał miejsce o g.11.30 wdrugiej dobie od punkcji / zapłodnienia. Z poprzednichsiedmiu transferów, tylko jeden zakończył się ciążą i wdrugiej dobie zarodek podzielony był na 4 blastomery i na 8 w 3 dobie. Wszystkie pozostałe zarodki wdrugiej dobie składały się z 2 blastomerów.

Pierwszy podział zygoty (na dwa blastomery) ma miejsce mniej więcej 28 godzin od momentu zapłodnienia, a tzw. wczesny, dobrze rokujący nawet 24 godziny od zapłodnienia; kolejny (na cztery blastomery) ma miejsce - w 40. - 50. godzinie, idealnie w 44 +/- 1 godzinie. Proszę jednak pamiętać, że są to umowne granice czasowe i nie dotyczą ściśle i w jednakowym stopniu wszystkich embrionów.

W dniu punkcji komórki są zapładniane po upływie określonego czasu od ich pobrania (najczęściej po upływie 3 - 6 godzin); następnego dnia rano (w 16 - 18 godzin po zapłodnieniu) ocenia się czy występują cechy zapłodnienia, a w kolejnej dobie czy zarodki się dzielą.

Należy mieć na uwadze fakt, że nawet zarodki, które nie dzielą się idealnie również mają szansę na prawidłowe zagnieżdżenie i mogą dać prawidłowo rozwijającą się ciążę zakończoną narodzinami zdrowego dziecka, czego przykłady obserwujemy na co dzień w nOvum.

Embriolog nOvum

Powrót do forum