Wlew domaciczny CRH-PBMC na 2 dni przed transferem

Został nam ostatni zarodek (blastocysta przebadana PGD klasa BL. 5.2.2.), do tej pory brak implantacji wcześniejszych 3 zarodków tej samej klasy. Lekarz proponuje jako ostatnią nadzieje podać wlew domaciczny CRH-PBMC na 2 dni przed transferem. Nie mam problemu z przyrostem endometrium, dlatego czy taki wlew jest zasadny, może pomóc?

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że podanie białych krwinek - monocytów wypreparowanych z krwi obwodowej po ich aktywacji hormonem uwalniającym kortykotropinę może mieć korzystny wpływ na implantację, jeśli poprzednio nie dochodziło do zagnieżdżeń zarodków. Nie jest to jednak rutynowo stosowane leczenie, dlatego należy omówić je szczegółowo z lekarzem je zalecającym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum