Wpływ promieniowania RTG na płodność

Mam jedno dziecko, ma 7 lat, obecnie jestem po dwóch poronieniach w 7 i 8 tyg. Mam pytanie: czy praca na bloku operacyjnym ortopedycznym, czyli praca pod rentgenem, może mieć wpływ na jakość komórki jajowej? Chce podkreślić, że w pracy zakładam dwa fartuchy ołowiane, aby zabezpieczyć sie jak najlepiej. Chcę podkreślić, że w każdej ciąży od początku byłam na zwolnieniu lekarskim.

Ekspozycja (zwłaszcza zawodowa) na promieniowanie jonizujące jest obarczona ryzykiem wystąpienia niepożądanych konsekwencji dla zdrowia. Rozmiar tego ryzyka jest uwarunkowany przede wszystkim dawką przyjętego promieniowania – zwiększonym dawkom towarzyszy większe ryzyko; w przypadku ekspozycji zawodowej ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków wzrasta z uwagi na stopniowe kumulowanie się dawek przyjętego promieniowania. Poszczególne tkanki organizmu różnią się stopniem wrażliwości na promieniowanie rentgenowskie, a do najwrażliwszych narządów należą gonady (jajniki, jądra), szpik kostny, płuca, żołądek, jelito grube oraz soczewka oka. W przypadku jajników promieniowanie rentgenowskie może doprowadzić do wystąpienia mutacji w materiale genetycznym zawartym w komórkach jajowych, co może być przyczyną wczesnych poronień, co miało miejsce w Pani przypadku. Zwolnienie lekarskie od początku ciąży nie jest wystarczającym środkiem zapobiegawczym, by uchronić się przed ewentualnym poronieniem będącym następstwem narażenia na promieniowanie jonizujące.

Embriolog nOvum

Powrót do forum