Wpływ Stymenu i Gonapeptylu na powodzenie IVF-u

Czy przyjmowanie leku Stymen ma wpływ na progesteron? Czy zbyt długie przyjmowanie leku Gonapeptyl może mieć wpływ na wyniki procedury in vitro?

Przyjmowanie Stymenu, czyli DHEA, ma za zadanie zwiększyć odpowiedź jajników na stymulację w przypadku niskiej rezerwy jajnikowej. Jeśli cykle były bezowulacyjne, a po DHEA wystąpiła owulacja, to poziom progesteronu w drugiej fazie cyklu wzrośnie i w ten sposób może mieć wpływ na jego poziom. Jeśli ma Pani na myśli wpływ na poziom progesteronu podczas stymulacji jajników, np. do in vitro, jeszcze przed punkcją, to nie ma na ten temat danych, ale wydaje się, że nie powinien mieć znaczącego wpływu. Zwykle Gonapeptyl przyjmuje się do czasu osiągnięcia przez pęcherzyki odpowiedniej wielkości. W przypadku stwierdzenia wystarczającej liczby odpowiedniej wielkości pęcherzyków, pacjentce zleca się jednorazowe przyjęcie ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w celu wywołania owulacji. Ponieważ lek przyjmuje się pod ścisłą kontrolą lekarza, trudno mówić o zbyt długim jego przyjmowaniu i negatywnych następstwach jego działania – każdy przypadek medyczny rozpatrywany jest indywidualnie, indywidualnie dobierany jest również protokół stymulacyjny.

Embriolog nOvum

Powrót do forum