Wybór zarodków do transferu

Dzień dobry!

W jaki sposób embriolog decyduje, które zarodki przeznaczyć do świeżego transferu, a które do mrożenia? Czy to jest ogólna zasada, czy zależy od doświadczenia własnego embriologa?

Pozdrawiam, Pati

Ponieważ największą skuteczność uzyskania ciąży dają transfery embrionów podawanych do macicy bez uprzedniego ich mrożenia, zazwyczaj do "świeżego" transferu przeznaczane są najlepsze zarodki – o względnie równych blastomerach i bez fragmentów. Ważne jest także tempo podziałów embrionu. Idealnie zarodki w drugiej dobie powinny mieć 4 blastomery, w trzeciej – 8, w czwartej powinny kompaktować, a w piątej przekształcić się w blastocystę. Jest to ogólny schemat, który rozpatruje się indywidualnie, w zależności od ilości godzin, które upłynęły od momentu zapłodnienia. Tuż przed transferem zarodków, embriolog ogląda je pod mikroskopem i wybiera do zabiegu zarodki najlepiej rokujące, pozostałe (o ile są) przeznaczane są do mrożenia i mogą być wykorzystywane w przyszłości.

Embriolog nOvum

Powrót do forum