Wynik badania histopatologicznego

W 23 dniu cyklu miałam wykonany scratching endometrium z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego. Otrzymany wynik: błona śluzowa trzonu macicy w fazie wydzielania. Czy jest on prawidłowy, czy raczej typowy dla fazy folikularnej, a nie lutealnej? Cykl był 25–dniowy.

Faza wydzielnicza jest odpowiednia dla fazy lutealnej. Wynik jest prawidłowy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum