Wynik biopsji endometrium

Odebrałam wynik biopsji endometrium. Fragmenty z nabłonkiem gruczołowatym bez cech atypii. Biopsja była wykonywana w 19 dniu cyklu. Proszę o interpretację.

O interpretację wyniku należy poprosić lekarza, który zlecił wykonanie badania.

Embriolog nOvum

Powrót do forum