Wynik hCG w 8 dniu od transferu, czy jest sens nadal brania tych wszystkich leków do 14 dnia?

hCG 2,3 mUI/ml z krwi po IVF w 8 dniu od transferu 5-dniowego zarodka częściowo kompaktującego, czy jest sens nadal brania tych wszystkich leków do 14 dnia, bo szansy na ciąże już raczej nie ma?

Żadnych leków po zabiegu nie należy odstawiać bez konsultacji z lekarzem prowadzącym! Proszę oznaczyć poziomhCGpo upływie 12. – 14. dni od transferu i dopiero ten wynik potraktować jako wiążący.

Embriolog nOvum

Powrót do forum