Wynik NK

Moje wyniki oceny aktywności cytotoksycznej komórek NK to: % specyficznej aktywności 7 (norma 9.9-26.1), % specyficznej aktywności po dodaniu II-2 (6U/próbkę) 8.1 (norma 14.8-33.4). Co oznaczają wyniki poniżej normy?

Wynik badania należy skonsultować z lekarzem, który zlecił jego wykonanie.

Embriolog nOvum

Powrót do forum