Wynik stopnia czystości pochwy a przygotowania do krioET

Chciałabym w tym cyklu podejść do kriotransferu. Lekarz prowadzący zalecił mi miedzy innymi badanie czystości pochwy, moje pytanie czy któryś stopień dyskwalifikuje mnie do zabiegu? Moje wyniki: Nabłonki płaskie liczne wpw, Leukocyty liczne w preparacie, Bakterie Liczne wpw, Grzyby drożdżopochodne nieobecne w preparacie, Erytrocyty świeże pojedyncze w preparacie, Lactobacillus liczne wpw. Jaki to jest stopień czystości? Czy wpływ na wynik mogło mieć to, że byłam chwilę po miesiączce?

Informacja dotycząca stopnia czystości pochwy zapewne znajduje się na wyniku, który otrzymała Pani z laboratorium. Wynik świadczy o stanie zapalnym, który należałoby wyleczyć przed przystąpieniem do kriotransferu. Proszę przedstawić wynik lekarzowi, który zlecił wykonanie badania.

Embriolog nOvum

Powrót do forum