Wysoki progesteron – czy podchodzić do transferu?

Przez cala stymulacje mój progesteron nie przekroczył 1. Natomiast w dniu punkcji wynik 15.300 ng. Pobrano 22 komórki. Wszędzie piszą, ze powinien nie przekraczać 1.5. Jak interpretować ten wynik? Czy z takim wynikiem podchodzić do transferu?
Z takim wynikiem progesteronu może Pani podejść do transferu, natomiast należałoby się zastanowić czy powinna mieć Pani transfer ze względu na ewentualne zagrożenie przestymulowaniem jajników (pobranie 22 komórek). Poziom progesteronu nie powinien przekraczać 1,5 ng/ml do dnia tzw. wyzwolenia, czyli podania zastrzyku wyzwalającego owulację na ok. 36 godzin przed punkcją. Po podaniu tego zastrzyku poziom progesteronu wzrasta i jest to zjawisko prawidłowe. Tak więc w dniu punkcji poziom progesteronu powinien być znacząco wyższy. Wysoki poziom progesteronu jest korzystny w fazie lutealnej cyklu miesiączkowego kobiety oraz w ciąży, umożliwiając jej utrzymanie. Podczas stymulacji natomiast, a więc w fazie odpowiadającej fazie folikularnej cyklu miesiączkowego, ma niekorzystny wpływ na zdolność śluzówki do zagnieżdżenia się w niej zarodka, powodując zbyt szybką dojrzałość śluzówki macicy zanim zarodek osiągnie stadium odpowiednie do zagnieżdżenia się w niej. Należy jednak podkreślić, że podwyższony poziom tego hormonu zmniejsza szansę na ciążę przy świeżym transferze, ale jej kompletnie nie wyklucza.

Embriolog nOvum

Powrót do forum