Wysokie AMH – jaki protokół stymulacyjny zostanie zastosowany w takim przypadku?

Moje AMH wynosi 6,4, a FSH 9,15. Jakim będę szła protokołem?

Stymulacja zawsze jest prowadzona indywidualnie, w sposób najbardziej odpowiedni do danej sytuacji klinicznej. Decyzję o wyborze protokołu stymulacyjnego podejmuje lekarz po zapoznaniu się z historią choroby, zbadaniu pacjentki oraz analizie wyników badań dodatkowych. W przypadku pacjentek z bardzo dobrą rezerwą jajnikową, co ma miejsce w Pani przypadku (wysokie AMH), stymulacja musi być prowadzona w sposób bardzo ostrożny, bowiem istnieje ryzyko przestymulowania (zespół OHSS), z drugiej strony wysoki poziom AMH rokuje bardzo dobrą odpowiedź na stymulację hormonalną, a co za tym idzie dużą szansę na ciążę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum