Z jakimi badaniami należy zgłosić się na wizytę, aby lekarz mógł zakwalifikować parę do Rządowego Programu in vitro?

Z jakimi badaniami należy zgłosić się na wizytę, aby lekarz mógł zakwalifikować parę do Rządowego Programu in vitro? Chcielibyśmy z mężem skorzystać z możliwości refundacji programu in vitro, gdyż naturalne poczęcie uniemożliwiają słabe parametry nasienia.

Wszelkie informacje dotyczące zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego refundowanych przez Ministerstwo Zdrowia można znaleźć na stronie internetowej: http://invitro.gov.pl/oprogramie

Embriolog nOvum

Powrót do forum