Zaawansowana endometrioza a szanse na powodzenie IVF-u

Jestem po piątym transferze, z czego trzy crio, za każdym razem test z krwi 0,100. Jaka może być przyczyna braku implantacji zarodka? Dodam, że mam endometriozę – 2/3 stopień; co można jeszcze zrobić, aby zwiększyć szansę na pozytywny test?

Ogniska endometriozy zlokalizowane na jajnikach upośledzają ich funkcję i niszczą strukturę tego narządu. Zmiany na jajnikach mogą hamować owulację i prowadzą do niszczenia ich kory, czyli miejsca, gdzie zlokalizowane są pierwotne pęcherzyki zawierające komórki jajowe.Endometrioza wpływa także na jakość komórek jajowych, w wyniku czego z większą częstotliwością może dochodzić do niepowodzeń zapłodnienia, zahamowania rozwoju uzyskanych zarodków, poronień.Koagulacja ognisk endometriozy podczas laparoskopii może zwiększać skutecznośćin vitro, nie zwiększa jej natomiast długotrwałe leczenie lekami blokującymi cykl miesiączkowy. Ciąża zaś jest paradoksalnie bardzo skutecznym "lekiem" na endometriozę, więc jak najszybsze i jak najskuteczniejsze metody leczenia niepłodności są też jednocześnie metodami terapii tej choroby W Pani przypadku należałoby przeanalizować wszystkie aspekty nieudanych zabiegów; ilość i jakość komórek jajowych i zarodków. Z rozsądkiem rozważyć czy podejmować dalsze próby, czy wykonać laparoskopię, ale takie decyzje można podejmować znając dokładnie przebieg Pani choroby. Można skorzystać z bezpłatnej konsultacji u dr. Lewandowskiego: http://www.novum.com.pl/pl/nowosci/dr-piotr-lewandowski-zaprasza-na-bezplatne-konsultacje/

Embriolog nOvum

Powrót do forum