Zalety i koszt bankowania krwi pępowinowej

Jakie możliwości dla dziecka daje krew pępowinowa oraz jaki jest koszt mrożenia takiej krwi?

Komórki macierzyste (SC, ang. Stem Cells), zawarte między innymi we krwi pępowinowej, to pierwotne komórki ludzkiego organizmu, które posiadają niezwykłą cechę – są zdolne do nieograniczonych podziałów i rozwoju – w drodze kolejnych podziałów różnicują się z nich różne typy komórek. Ten niezwykły potencjał komórek macierzystych sprawia, że ich zastosowanie kliniczne jest coraz szersze – dzięki nim skutecznie leczy sięniektóre choroby nowotworowe, nienowotworowe oraz dziedziczne.

Więcej informacji dotyczących komórek macierzystych i możliwości ich ewentualnego wykorzystania, a także aktualny cennik Banku Komórek Macierzystych nOvum znajduje się na stronie internetowej: www.novumbank.com oraz www.novumbank.com/cennik/cennik

Embriolog nOvum

Powrót do forum