Zapłodnienie rozmrożonych oocytów i hodowla zarodków do stadium blastocysty

Jak wygląda proces zapłodnienia mrożonych oocytów metodą ICSI? Mamy zamrożonych kilkanaście oocytów. Rozważamy hodowlę zarodków do stadium blastocysty. Czy rozmrażane są i zapładniane wszystkie oocyty? Czy do stadium blastocysty hodowane są tylkodwa zarodki przeznaczone do transferu?

Technika wykonania zapłodnienia pozaustrojowego metodą ICSI na mrożonych oocytach nie różni się od schematu postępowania przy mikromanipulacji na „świeżych” komórkach jajowych. Rozmrażana jest określona przez pacjentów (po konsultacji z lekarzem i ewentualnie embriologiem) liczba oocytów, które następnie, po upływie określonego czasu od chwili rozmrożenia, są zapładniane.

Możliwa jest także hodowla zarodków do stadium blastocysty, jednak sensem hodowli jest „wybranie” najlepszych zarodków do transferu z wielu, które są dostępne. Jeśli rozmrożone zostaną tylko dwie komórki i obie się zapłodnią z embriologicznego punktu widzenia nie ma sensu przedłużać ich hodowli poza organizmem. Z tego powodu przy podejmowaniu decyzji o liczbie rozmrażanych oocytów należy uwzględnić ryzyko, że nie wszystkie komórki przeżyją procedurę rozmrażania (średni odsetek przeżywalności komórek jajowych w nOvum wynosi 74%), że nie wszystkie zapłodnią się prawidłowo (średni odsetek prawidłowych zapłodnień rozmrożonych komórek jajowych w nOvum wynosi 87%), a także, że jedynie część z nich po pomyślnym zapłodnieniu osiągnie pożądane stadium blastocysty, tzw.blastulation rate(w grupie najlepiej rokujących pacjentek nOvum odsetek ten wynosi średnio 70%).

Jeśli podejmie Pani decyzję o rozmrożeniu większej liczby oocytów uzyskane w wyniku hodowli blastocysty, które nie będą mogły zostać przetransferowane ze względu na np. ryzyko ciąży mnogiej, mogą zostać zamrożone. Jeśli nie chce Pani mrozić zarodków, należy rozmrażać po dwie komórki jajowe.

Embriolog nOvum

Powrót do forum