Zarodek 7B z fragmentacją; co to oznacza i jak rokuje?

Mam zamrożony ostatni zarodek (w 3 dobie) oznaczony jako 7B z fragmentacją; co to oznacza i jak rokuje?

Modelowy zarodek trzydniowy powinien mieć między 6 a 8 blastomerów, tak więc Państwa zarodek spełnia to kryterium podziałowe. Istnieją różne systemy oceny. W wypadku tego przyjętego wewnętrznie przez nOvum oznaczenie literowe określa wielkość i symetrię blastomerów oraz stopień ewentualnej fragmentacji (obecności drobnych fragmentów obok dużych komórek): klasa B: jak wyżej oraz 11 – 20% fragmentacji bądź niesymetryczne wielkości blastomery i ≤ 10% fragmentacji.Jeśli więc chodzi o ilość fragmentów, Pani zarodek nie jest idealny, ale nadal dobrze rokuje, co do dalszego rozwoju.

Embriolog nOvum

Powrót do forum