Zarodek z częściowo obumarłymi blastomera?mi

Moje zarodki po rozmrożeniu zmniejszyły liczbę komórek z 6 na 4 i z 5 na 4. Czy takie zarodki z obumarłymi blastomerami się podaje? I czy są jakieś szanse w takiej sytuacji?

Tak, w nOvum transferujemy również zarodki z kilkoma obumarłymi blastomerami, bowiem długoletnie doświadczenie nauczyło nas, że nawet pojedynczy żywy blastomer jest w stanie obudować cały zarodek i dać ciążę. Nie przekreślamy więc szans takich zarodków i stwarzamy im możliwość dalszego rozowju w najlepszych dla nich warunkach - w macicy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum