Zarodek został zamrożony jako 9-komórkowy; czy taki zarodek może dobrze rokować?

Zarodek został zamrożony jako 9-komórkowy; czy taki zarodek może dobrze rokować? Czy mam jakieś szanse?

Podział każdego z blastomerów może w warunkach prawidłowych przebiegać niejednoczasowo, a odstęp czasowy między podziałem blastomerów może wynosić ok. 1 – 2 godzin. W tym czasie można więc zaobserwować zarodek o nieparzystej liczbie blastomerów, co jest etapem przejściowym. Powodzenia!

Embriolog nOvum

Powrót do forum