Zasady adopcji zarodków

Czy adopcja zarodków jest anonimowa? Jakie zarodki są przyjmowane do adopcji? Po jakim czasie mrożenia zarodki nadają się do wykorzystania?

Adopcja zarodków jest w większości wypadków anonimowa – zasada ta dotyczy zarówno biorców, jak i dawców zarodków, chyba że wszystkie strony życzą sobie inaczej. Do adopcji przyjmowane są wszystkie zarodki, które pacjenci chcą oddać, a ponieważ są to najczęściej pacjenci, którzy mają swoje dzieci po transferze innych zarodków z tej „puli” istnieje realna szansa na ciążę.Czas przechowywania embrionów nie ma znaczenia w kontekście powodzenia zabiegu; w nOvum uzyskaliśmy kilka ciąż z zarodków, które były zamrożone przez blisko 11 lat.

Embriolog nOvum

Powrót do forum