Zasady dawstwa komórek jajowych

Z powodu złej jakości komórek i przez to zarodków (niskie AMH, wysokie FSH, endometrioza), o czym wiem podwóch próbach IVF, myślę nad adopcją komórek. Badania męża są w porządku. Chciałam zapytać o parę kwestii z tym związanych. 1. Jaki jest czas oczekiwania? 2. Ile dostaje się komórek? 3. Ile kosztuje taka adopcja? 4. Jakie jest kryterium doboru, czy komórki są na pewno dobre jakościowo, czy istnieje prawdopodobieństwo, że się nie zapłodnią?

Ostateczną decyzję dotyczącą konieczności wykorzystania komórek dawczyni do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w Pani przypadku powinien podjąć lekarz prowadzący po dokładnym przeanalizowaniu Pani historii choroby.

nOvum stwarza swoim pacjentkom możliwość użycia komórki jajowejzazwyczajanonimowej dawczyni do zapłodnienia metodąin vitro. Dawczyniami oocytów są przede wszystkim młode, zdrowe pacjentki podchodzące do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, najczęściej z powodu słabych parametrów nasienia męża, dobrze reagujące na stymulację hormonalną, u których w czasie punkcji jajników pobrano dużą liczbę komórek jajowych, a których część są skłonne przekazać potrzebującym parom w ramach ulgi w finansowaniu własnej terapii. Z uwagi na to, że nie wszystkie pacjentki spełniające powyższe kryteria decydują się na ten gest oraz że do dyspozycji przychodni przekazywana jest niewielka ilość komórek jajowych, czas oczekiwania na dawstwo wynosi około kilku miesięcy. Sporadycznie przyjmujemy komórki jajowe od kobiet, któremaja swoje zdrowe dzieci i poddają się stymulacji jedynie w celu oddania swoich komórek jajowych niepłodnym pacjentkom, które nie wytwarzają własnych. Nie zmienia to jednak faktu, że zapotrzebowanie na komórki jajowe jest zawsze większe niż ich dostępność. Zazwyczaj staramy się przekazać biorczyniom dwie komórki jajowe. Zawsze, nawet w przypadku komórki pochodzącej od zdrowej, płodnej dawczyni istnieje ryzyko, że nie wszystkie komórki prawidłowo się zapłodnią – procedurain vitronie gwarantuje 100% skuteczności na żadnym ze swoich etapów.W przypadku pacjentekoraz dawczyń, które podchodzą pierwszy raz do zabiegu niemożna miećtakże pewności,że jakość uzyskanych komórekjajowychjest na pewno dobra.Możemy to jedynie przewidywać z pewnym prawdopodobieństwem.Prawdopodobieństwo uzyskaniadobrych jakościowo komórek jajowych znacznie się zwiększa,jeśli dawczyni podchodzi drugi raz do zabiegu, a pierwszy zakończył się sukcesem.Jednak takie sytuacje zdarzają się wyjątkowo rzadko.

Koszt procedury zapłodnieniain vitroz użyciem komórki jajowej pochodzącej od anonimowej dawczyni waha się w granicach 6500 – 7500 zł izależy od wysokości rekompensaty, którą otrzymuje dawczyni.

Ilość dostępnych komórek jajowych pochodzących od dawczynimoże się zwiększyćoraz czas oczekiwania na nie może ulec skróceniu w przypadku dawstwa oocytów, które nie jest anonimowe – pacjentka biorczyni zgłasza się do kliniki ze swoją dawczynią, która jest następnie stymulowana i podawana punkcji jajników.

Embriolog nOvum

Powrót do forum