Ziarnistości w cytoplazmie komórek jajowych

Mam 35 lat. Jesteśmy z mężem (41 l.) po jednej próbie IVF-ICSI. Mój wynik AMH wynosi 1,1 ng/ml, FSH w 2 dc. wyniósł 9,0mlu/ml. W dniu punkcji estradiol 1850 pg/ml; parametry nasienia: obj. 7,5 ml, liczba 4 mln/ml, plemniki progresywne A+B pojedyncze w ejakulacie. Inne badania kwalifikujące do procedury są w porządku. Udało się pobrać 6 cumulusów (protokół długi z agonistą GnRH), wykonano mikroiniekcję do 4 oocytów MII i otrzymano 2 zarodki (podane w 5 dobie), które nie dały ciąży. Lekarz poinformował mnie, że pobrane komórki cechowały się zagęszczeniem - posiadały w budowie granulocyty. Martwię się, ponieważ sytuację odnotowano, lecz nikt nie umiał wyjaśnić skąd i dlaczego taka anomalia. Czy podłożem tutaj mogą być zaburzenia immunologiczne organizmu, jakaś reakcja organizmu na mocną stymulację? Gdyby uzyskane zarodki się zaimplantowały, to czy takie zmiany w budowie niosły by za sobą zwiększone ryzyko wystąpienia wad rozwojowych płodu? Czy warto podejść do kolejnej próby i czy z takimi wynikami realne jest uzyskanie prawidłowego zarodka i powodzenie zapłodnienia? Czy zakres referencyjny dla AMH różni się w zależności od danej kliniki, czy raczej jest stały?

Z Pani opisu można wnioskować, że chodzi o zmiany w cytoplazmie komórek jajowych, które określa, się po angielsku jako centrally located granular cytoplasm (CLGC), co polsku można przetłumaczyć jako centralnie zlokalizowaną ziarnistą cytoplazmę. W literaturze medycznej dominują poglądy, że zmiana ta zmniejsza szansę na prawidłową implantację powstałego z takiej komórki jajowej zarodka. Zdania co do źródła tej nieprawidłowości są podzielone. Wydaje się jednak, że mogą się wiązać z nieprawidłowościami we wczesnym okresie dojrzewania oocytów (komórek jajowych).

Warto podejść do kolejnej próby, po minimum dwóch pełnych cyklach odpoczynku, zmienić sposób stymulacji i leki, a w przypadku powtórzenia się podobnej sytuacji rozważyć in vitro w cyklu naturalnym, bez stymulacji. Warto byłoby wykonać badanie cytogenetyczne u Pani, a przy u okazji także u męża, aby wykluczyć genetyczne podłoże niepłodności i nieprawidłowości w gametach. Natura zazwyczaj bardzo sprawnie radzi sobie z genetycznymi nieprawidłowościami, które mogą powstać podczas wczesnego rozwoju gamet lub zarodków i albo nie dochodzi do zagnieżdżenia nieprawidłowych zarodków w ogóle, albo dochodzi do wczesnego poronienia nieprawidłowej ciąży. Bardzo rzadko zdarza się, że nierpawidłowa genetycznie ciąża rozwija się dalej. Aby wyeliminować  wszelki niepokój, należy podczas wczesnej ciąży wykonać testy przesiewowe (Pappa) i ewentualnie badania prenatalne.

        Wartości referencyjne AMH są zależne od laboratorium, w którym zostało wykonane, ale zawsze są  podane na wyniku w postaci norm.

Embriolog nOvum

Powrót do forum