Zły kariotyp męża

U męża stwierdzono kariotyp 47XY+mar(14~22)(p10). Technika FISH umożliwiła stwierdzenie, że chromosom markerowy w kariotypie męża to izochromosom ramion krótkich 14 albo 22, z punktem załamania w p10. Jednocześnie nie jest możliwe określenie, z którego chromosomu wywodzi się izochromosom: czy z 14, czy 22. Czy z tym karitypem lepiej zastosować metodę IVF czy IMSI? Ocena morfologii: plemniki prawidłowe 8%, nieprawidłowe 92%, wady główki 88%, wady wstawki 47%, wady witki 35%.Czy z tym kariotypem może urodzić się chore dziecko?

Zdecydowanie proszę skontaktować się z całą dokumentacją z lekarzem genetykiem, on oceni najlepiej ryzyko urodzenia chorego dziecka.

Embriolog nOvum

Powrót do forum