Znaczny wzrost poziomu AMH – co ma wpływ na taką sytuację?

Wykonałam badanie AMH do refundowanego in vitro. Wynik wyszedł 2,63. Jednakże wcześniej wykonałam to badanie w tym samym laboratorium w styczniu br. i wtedy wynik wyszedł 0,67. Czy możliwy jest taki wzrost AMH? Co może na to wpłynąć?

Taki wzrost jest niemożliwy, jest to raczej błąd pomiaru. Ostatnio zmieniły się odczynniki i wyniki są zawyżone, dotyczy to wszystkich laboratoriów.

Embriolog nOvum

Powrót do forum