KOMUNIKAT W SPRAWIE KORONAWIRUSA COVID-19!

Udostępnij:

Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym komunikatem. Informacja będzie aktualizowana na bieżąco.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego COVID-19 poniżej przedstawiamy zalecenia dla Pacjentów nOvum.

 • Jeżeli powrócili Państwo z krajów uznanych za kraje o podwyższonym ryzyku zakażenia, o których mowa na stronie gis.gov.pl, pojawiła się gorączka  ≥38 ⁰C, kaszel, duszności prosimy o odwołanie wizyty w nOvum, pozostanie w domu i skontaktowanie się z lekarzem pierwszego kontaktu zgodnie z zaleceniami opublikowanymi na stronie gis.gov.pl
 • Jeżeli powrócili Państwo z zagranicy a zwłaszcza krajów, o których mowa na stronie gis.gov.pl przez kolejnych 14 dni prosimy o obserwowanie swojego stanu zdrowia (sugerujemy spędzenie tego czasu w domu) i nieodbywanie w tym czasie wizyt w nOvum (prosimy o ich odwołanie lub przeniesienie na inny termin).
 • Jeżeli mieli Państwo kontakt z osobą chorą, lub zakażoną prosimy o odwołanie lub przeniesienie na inny termin wizyt zaplanowanych w nOvum oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami opublikowanymi na stronie gis.gov.pl

WAŻNE! Ze względu na znikomą wiedzę o wpływie zakażenia COVID-19 na przebieg ciąży oraz zdrowie matki i dziecka, przy podejrzeniu infekcji wymienionym koronawirusem, a także po powrocie ze stref wysokiego ryzyka lub kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie (dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn) należy unikać zachodzenia w ciążę do czasu uzyskania pewności o braku zakażenia czyli do zakończeniu okresu kwarantanny. W przypadku zachorowania na COVID-19 należy odczekać 1 cykl miesiączkowy od pełnego wyleczenia.
WAŻNE! Pacjentki będące w trakcie realizacji procedur wspomaganego rozrodu powinny zaprzestać terapii immunomodulacyjnych (obniżających odporność organizmu)  jeśli z jakichkolwiek powodów są stosowane w uzupełnieniu leczenia niepłodności, gdyż w okresie zagrożenia epidemicznego może to być groźne dla zdrowia i życia.
Zasady obsługi Pacjentów w Klinice nOvum w okresie epidemicznego zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym COVID-19
W trosce o zdrowie Państwa oraz personelu nOvum i jakość prowadzonego leczenia wprowadziliśmy następujące zasady, które zmieniają dotychczasowe procedury w nOvum:

 • Zmienione zostały godziny pracy nOvum.
 • Aktualnie realizowane są jedynie konsultacje, badania i zabiegi u Pacjentów będących w trakcie procedur wspomaganej prokreacji oraz w ramach profilaktyki onkologicznej (oncofertility). Z Pacjentami, których wizyty planowe i badania zostają odwołane skontaktujemy się niezwłocznie gdy zagrożenie epidemiczne zostanie zażegnane.
 • Pacjenci, którzy potrzebują odnowienia recept, przedłużenia zwolnienia lekarskiego kontaktują się z nOvum telefonicznie.
 • Do nOvum mogą wejść tylko Pacjenci, których wizyty, badania i zabiegi nie zostały odwołane. Prosimy o punktualne przychodzenie, z maksymalnie 10 minutowym wyprzedzeniem, chyba, że pracownik nOvum potwierdzający wizytę ustali to inaczej.
 • Po wejściu do nOvum prosimy o:
  • kierowanie się bezpośrednio do szatni, gdzie zostanie Państwu zmierzona temperatura ciała. Osoby u których pomiar wykaże temperaturę ≥ 37.5⁰C  nie mogą tego dnia odbyć konsultacji i badań w Klinice nOvum. Zostaną oni poproszeni o udanie się do domu i telefoniczny kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu;
  • zachowanie odległości między pacjentami ≥ 1,5 metra;
  • bezwzględne pozostawienie okryć zewnętrznych na wieszakach ustawionych w szatni;
  • zdezynfekowanie rąk z wykorzystaniem płynów znajdujących się podajnikach, zgodnie z instrukcją znajdującą się koło podajnika;
  • unikanie dotykania powierzchni, które w naturalny sposób mogą być dotykanie przez wiele osób (np. poręczy na schodach) a jeśli to nieuniknione po dotknięciu zdezynfekować ręce;
  • mycie i dezynfekowanie rąk zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w toaletach i tak często jak jest to uzasadnione;
  • witanie się bez podawania ręki.
 • Pacjentki obecnie będące w trakcie leczenia i przygotowania do zabiegów będą poproszone o pisemne przedstawienie lekarzowi listy wszystkich przyjmowanych leków, suplementów i witamin. W sytuacji epidemicznej ma to szczególne znaczenie.
 • Pacjenci będą proszeni o podpisanie oświadczenia, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie przebywali za granicą, nie kontaktowali się z osobą zakażoną lub potencjalnie zakażoną i nie odbywali / nie odbywają kwarantanny.
 • Pracownicy Kliniki nOvum mogą prowadzić pogłębiony wywiad medyczny oraz dodatkowe badania mające na celu zidentyfikowanie potencjalnie chorych lub chorych osób. Tej grupie Pacjentów, w zależności od etapu diagnostyki / leczenia zostaną zaproponowane najlepsze możliwe rozwiązania zgodne z powyższymi informacjami oraz aktualnymi wytycznymi naukowymi.
 • Do odwołania wprowadzamy całkowity zakaz:
  • obecności osób towarzyszących w czasie badania USG ciężarnych oraz obecności osób towarzyszących w czasie wizyt ciężarnych u lekarza;
  • obecności dzieci w czasie wszystkich wizyt pacjentów;
  • obecności osób towarzyszących wszędzie tam, gdzie nie jest to konieczne.

W przypadku jeśli potrzebuje Pani / potrzebuje Pan więcej informacji na temat tego, jak zaplanować leczenie w najbliższym okresie, zapraszamy do skorzystania z Infolinii In Vitro w Czasie Epidemii, więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo TU Nadzwyczajne zasady higieny i bezpieczeństwa.
Zapewniamy Państwa, że cały personel nOvum został odpowiednio przeszkolony i zobowiązany do przestrzegania zasad prewencji epidemiologicznej. Wszystkie wprowadzane przez nas zmiany i ograniczenia wynikają z dbałości o zdrowie Państwa i personelu nOvum, oraz najwyższą jakość prowadzonego leczenia, dlatego prosimy o bezwzględne zastosowanie się do naszych zaleceń.
Informacja będzie aktualizowana w miarę potrzeb, dlatego prosimy o bieżące zapoznawanie się z wytycznymi.
Zalecamy również zapoznanie się ze stanowiskiem PTMRiE w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19: www.ptmrie.org.pl/o-ptmrie/aktualnosci/stanowisko-ptmrie-w-sprawie-koronawirusa-sars-cov-2-wywolujacego-covid-19 Polecane źródła informacji:

 • Główny Inspektorat Sanitarny gis.gov.pl/
 • Ministerstwo Zdrowia www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
 • World Health Organization WHO www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 • Stanowisk PTMRiE w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19: www.ptmrie.org.pl/o-ptmrie/aktualnosci/stanowisko-ptmrie-w-sprawie-koronawirusa-sars-cov-2-wywolujacego-covid-19