OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

Udostępnij:

W związku z realizacją projektu pt. „Zastosowanie technologii sekwencjonowania następnej generacji w kompleksowym badaniu aneuploidii komórek jajowych w genetycznej diagnostyce prekoncepcyjnej” Przychodnia Lekarska „Novum” Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac badawczo-rozwojowych,

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie testu diagnostycznego, polegającego na badaniu komórek jajowych poprzez biopsję ciałka kierunkowego i wykrywaniu na tej podstawie nieprawidłowych pod względem liczby chromosomów komórek jajowych (tzw aneuploidii).
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Zasada konkurencyjności
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać do dn. 6.10.2017r.
W załączeniu pełny tekst zapytania ofertowego i załączniki.
Zapytanie ofertowe pobierz dokument Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  pobierz dokument Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych  pobierz dokument