• Hol główny

Informacje ważne dla pacjentów

Konsultacje telefoniczne

Organizacja konsultacji telefonicznych aktualna od 1 czerwca 2015 r.

Możliwość telefonicznego kontaktu z konsultantem i lekarzem  ma zapewnić Państwu komfort oraz poczucie bezpieczeństwa w trakcie leczenia. Konsultacje telefoniczne przeznaczone są dla Pacjentów, którzy mają dokumentację medyczną w nOvum i którzy byli na wizycie w Przychodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Cel konsultacji telefonicznych:

 • uzyskanie porady w sytuacjach nagłych,
 • ustalenie terminu zabiegu (inseminacji, punkcji na własnym cyklu lub transferu rozmrożonych zarodków),
 • konsultacja wyników badań, od których zależy dalszy przebieg leczenia.

Prosimy o zaakceptowanie następujących zasad dotyczących konsultacji telefonicznych w nOvum:

 • Osobą udzielającą podstawowych informacji medycznych jest przede wszystkim konsultant. Z konsultantem można skontaktować się w dni powszednie w godzinach 9.00 - 13.00. Konsultant poprosi Państwa o dane identyfikujące i przedstawienie problemu. Jeżeli Państwa wątpliwość / pytanie  będzie wymagało bezpośredniej rozmowy z lekarzem, konsultant zarejestruje Państwa na konsultację telefoniczną do lekarza i poinformuje o jej szczegółach.
 • Rejestracja na lekarską konsultację telefoniczną odbywa się wyłącznie w dniu konsultacji w godzinach 9.00 – 13.00 w dni powszednie.
 • Lekarz konsultuje telefonicznie tylko tych pacjentów, którzy wcześniej zostali zarejestrowani.

Prosimy wziąć po uwagę, że ilość dziennych konsultacji telefonicznych oraz czas przeznaczony na konsultacje danego lekarza jest ograniczony! Dlatego też uprzejmie prosimy o przygotowanie się do rozmowy, przygotowanie pytań, wątpliwości, wyników badań i w miarę możliwości ograniczenie czasu jej trwania. Dzięki temu lekarz będzie mógł udzielić pomocy większej liczbie naszych Pacjentów.

Dyżur telefoniczny może być pełniony przez innego lekarza niż lekarz prowadzący.

Odbiór wyników badań

Sposób odbioru wyników badań w Przychodni uzależniony jest od tego czy są to badania wykonywane odpłatnie czy na NFZ:

 • Wyniki badań laboratoryjnych wykonywane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywane są do lekarza kierującego na badania, który na wizycie wydaje pacjentowi oryginał wyniku.

Sekretariat Przychodni nie informuje o wynikach badań wykonywanych w ramach NFZ.

 • Wyniki badań laboratoryjnych wykonywane odpłatnie wydawane są w Sekretariacie, osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub za upoważnieniem.

Karta magnetyczna

Wystawiona Pacjentce podczas 1. wizyty służy do prostej, szybkiej i właściwej identyfikacji podczas kolejnych wizyt, dlatego prosimy o zabieranie karty na kolejne wizyty. W przypadku zagubienia karty, prosimy o zgłoszenie tego do recepcji.  Do odbioru wyników badań konieczne jest okazanie dowodu tożsamości.

Dowód tożsamości Pacjenta, system eWUŚ

Przy każdej wizycie Pacjent powinien posiadać dokumet umożliwiający potwierdzenie danych osobowych, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem Elektronicznego Systemu Weryfikacji Uprawnień Pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ) od 1 stycznia 2013 r., potwierdzenie ubezpieczenia odbywa się w następujący sposób:

1. Potwierdzenie uprawnień w systemie e-WUŚ

W celu potwierdzenia tożsamości pacjenta, pracownik recepcji poprosi o okazanie jednego z wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy

Po ustaleniu tożsamości pacjenta,  nastąpi zweryfikowanie jego uprawnień w systemie za pomocą numeru PESEL.

Jeżeli pracownik recepcji nie będzie mógł potwierdzić uprawnień pacjenta do świadczeń w systemie  e-WUŚ, pacjent może potwierdzić swoje uprawnienie za pomocą dokumentu lub oświadczenia.

2. Potwierdzenie uprawnień za pomocą aktualnych dokumentów poświadczających uprawnienie:

 • zgłoszenie do ubezpieczenia
 • zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń
 • inny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
 • legitymacja ubezpieczeniowa
 • legitymacja rencisty/emeryta
 • decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta
 • inny dokument potwierdzający uprawnienie, np. odcinek renty lub emerytury
 • Karta Polaka - tylko w stanach nagłych

3. Potwierdzenie uprawnień za pomocą oświadczenia

Pacjent, który nie posiada aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, a jest pewien swoich uprawnień, może złożyć oświadczenie na specjalnym formularzu NFZ,  które umożliwi zrealizowanie świadczenia finansowanego ze środków publicznych.

Telefony informacyjne w oddziałach Funduszu, pod którymi można wyjaśnić wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ znajdują się tutaj.

Certyfikat ISO

Wysoką jakość usług medycznych świadczonych w Przychodni Leczenia Niepłodności nOvum potwierdza uzyskanie certyfikatu ISO.


Uprzejmie informujemy, że zdjęcia wykorzystane na stronie internetowej są własnością Przychodni Leczenia Niepłodności nOvum. Zdjęcia zarodków należy traktować wyłącznie jako ilustrację artykułów - nie służą porównaniu z tymi, które Pacjenci otrzymują w trakcie leczenia.