Próba uniknięcia przedwczesnej luteinizacji komórek jajowych przełomem w leczeniu niepłodności u kobiet po 40-tce?

Udostępnij:

Zmiany w aktywności komórek jajnika mogą przyczyniać się do niższych wskaźników sukcesu zapłodnienia pozaustrojowego u kobiet po czterdziestce, donoszą naukowcy z Center for Human Reproduction w Nowym Jorku na łamach „Journal of Endocrinology”.

Odkryli oni, że u kobiet w wieku powyżej 43. r.ż. komórki ziarniste mają profil receptora hormonalnego, który sprawia, że ​​są one bardziej podatne na przedwczesną luteinizację – zjawisko, o którym wiadomo, że zmniejsza wskaźniki sukcesu IVF. Okazało się, że u kobiet powyżej 43. r.ż. ekspresja receptora hormonu folikulotropowego (FSH) w komórkach ziarnistych spada, natomiast wzrasta ekspresja receptorów hormonu luteinizującego (LH) i progesteronu. Oznacza to, że jajniki są mniej wrażliwe na FSH, który stymuluje uwalnianie komórki jajowej, a bardziej wrażliwe na LH i progesteron, które są związane z luteinizacją, która zwykle ma miejsce po owulacji, kiedy poziom progesteronu i LH wzrasta, aby przygotować macicę do ciąży i zapobiec dalszemu dojrzewaniu komórek jajowych. Tak więc, gdy proces ten zachodzi przedwcześnie, może hamować uwalnianie dojrzałej komórki jajowej. Niegdyś sądzono, że za słabe wskaźniki sukcesu zapłodnienia pozaustrojowego u starszych kobiet jest odpowiedzialna niska jakość komórek jajowych, tymczasem okazuje się, że bardzo istotne jest w tym kontekście starzenie się środowiska otaczającego komórkę jajową. Jak donoszą naukowcy, pobranie oocytów na wcześniejszym niż rutynowo stosowany etapie cyklu zapłodnienia pozaustrojowego może pozwolić uniknąć przedwczesnej luteinizacji i zwiększyć liczbę zarodków wysokiej jakości i wskaźnik ciąż u starszych Pacjentek.

Zapraszamy do kontaktu z nOvum 22 566 80 00