PROGRAM REFUNDOWANIA IN VITRO!

Udostępnij:

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego.

Plik do pobrania: 

Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego

26 marca 2013 r. Minister Zdrowia powołał Radę Programu, która będzie nadzorowała realizację Programu. Członkami Rady zostali:

 • Igor Radziewicz-Winnicki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, przewodniczący Rady Programowej,
 • Wojciech Matusewicz – prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych,
 • Grzegorz Cessak – prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • Artur Fałek – dyrektor Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia,
 • Agnieszka Strzemieczna – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki – konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa,
 • Anna Krawczak – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Nasz Bocian
 • prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński,
 • prof. dr hab. Eleonora Zielińska,
 • prof. dr hab. Jan Hartman,
 • prof. dr hab. Paweł Łuków

W  kolejnych okresach oczekujemy:

 • Ogłoszenia konkursu, do którego przystąpią Kliniki specjalizujące się w leczeniu niepłodności.
 • Zakończenia konkursu i podpisania umów między Ministerstwem Zdrowia a klinikami realizującymi Program.
 • Wyznaczenia daty rozpoczęcia Programu.
O wszystkich etapach będziemy Państwa informować na bieżąco!
Źródło: Strona Ministarstwa Zdrowia