Przychodnia nOvum uzyskała pozwolenie MZ na działalność!

Udostępnij:

Z dumą informujemy, że Przychodnia Lekarska „nOvum”, jako jeden z pierwszych ośrodków w Polsce uzyskała pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności jako ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji oraz jako bank komórek rozrodczych i zarodków.

Potwierdza to pełne dostosowanie nOvum do wymogów Ustawy o leczeniu niepłodności zarówno w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności z wykorzystaniem zaawansowanych technik wspomaganego rozrodu, polegających na pobieraniu, przetwarzaniu i stosowaniu komórek rozrodczych i zarodków jak i przechowywaniu ich w banku komórek rozrodczych i zarodków.
O pozwolenie Ministerstwa Zdrowia mogą ubiegać się ośrodki wspomaganej prokreacji oraz banki komórek rozrodczych i zarodków, które spełniają wszystkie wymogi. Ustawy o leczeniu niepłodności, oferują odpowiedni standard diagnostyki i leczenia, posiadają system kontroli i nadzoru jakości, analizy i ochrony danych, oraz wyposażenie i obowiązujące procedury medyczne zapewniające bezpieczeństwo Pacjentów oraz pobieranych i przechowywanych komórek rozrodczych i zarodków.
Wszystkie etapy weryfikacji po złożeniu wniosku o pozwolenie przeszliśmy pomyślnie i nOvum uzyskało pozwolenie na działalność zarówno jako ośrodek wspomaganej prokreacji jak i bank komórek rozrodczych i zarodków.